Podotherapie & Diabetes Mellitus

Diabetes en een diabetische voet?

Diabetes

Mensen met diabetes kunnen te maken krijgen met een diabetische voet. Niet iedereen met diabetes heeft een diabetische voet. Het hebben van een diabetische voet betekent dat er meer risico gelopen wordt op het krijgen van slecht genezende wonden aan de voeten. Drukplekken of te veel wrijvingen zijn hierbij risicofactoren en moeten daarom altijd voorkomen proberen te worden. De podotherapeut heeft hierbij een centrale rol.

Wereldwijd lijden meer dan 250 miljoen mensen aan diabetes. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier diabetespatiënten vroeg of laat te maken krijgt met een voetprobleem.

Diabetische voet

Bij diabetes kan het zijn dat pijn en druk minder goed voelt wordt door beschadiging van zenuwen. Hierdoor worden kleine drukpunten of wonden mogelijk niet gevoeld, met als gevolg dat er door de diabetes slecht genezende wonden ontstaan, zonder dat dit wordt opgemerkt. Ook kan door vernauwing van de bloedvaten het bloed minder goed door de benen en voeten stromen. Bij onvoldoende bloedtoevoer is de kans groter dat wonden niet genezen. Wanneer er een wond op de voet ontstaat kan dit een gevaar vormen voor de algehele gezondheid.

Wat hebben diabetes en voeten met elkaar te maken?

Marleen heeft een diabetische voet. Wat hebben diabetici en voeten met elkaar te maken? Bekijk de video.

Tijdig opsporen van risicoplekken

Door een verkeerde stand van voeten, tenen of een verkeerd looppatroon, door bijvoorbeeld slijtage in de gewrichten, kan er verhoogde druk onder of op de voeten ontstaan. Dit kan zich uiten in roodheid, overmatig eelt of likdoorns. Dit zijn risicoplekken. Ook kloven en verdikte (schimmel-)nagels zijn risicoplekken op de voet.

 

De oorzaak van het ontstaan van deze plekken zal de podotherapeut proberen te achterhalen en waar mogelijk proberen weg te nemen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een goed schoenadvies, maar ook aan podotherapeutische zolen om de stand van de voeten en/of het looppatroon te verbeteren. Voor het behandelen van o.a. eeltplekken, kloven en verdikte nagels werkt de podotherapeut nauw samen met een aantal deskundige pedicures.

Waarom de podotherapeut?

Per 1 januari 2015 wordt de voetzorg bij diabetes vergoed op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die iemand loopt op het krijgen van wonden en het risico op amputatie. Vanaf 1 januari 2015 stelt de podotherapeut via vaste protocollen het zorgprofiel vast en stelt een individueel behandelplan op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt een medisch dossier over de diabetische voetzorg bij.

 

Vanaf zorgprofiel 2 heeft men recht op vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg vanuit de basisverzekering. De behandelplannen zijn per persoon verschillend en afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.

Wilt u een afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak zijn wij alléén telefonisch bereikbaar. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur op het telefoonnummer: 010-455 77 55. Bij uw bezoek dient u naast een geldig identiteitsbewijs een verwijzing van uw behandelend arts mee te nemen. Wanneer u geen verwijzing heeft en u op eigen initiatief komt, vragen wij u bij het eerste bezoek naast het identiteitsbewijs, een ingevuld en ondertekend formulier Directe Toegankelijkheid Podotherapie mee te nemen. Dit geldt ook wanneer u in het verleden bij ons bent geweest en dit meer dan een jaar geleden is.