Hoe werken wij?

Onze werkwijze

De werkwijze in de praktijk bestaat uit 3 stappen.

  1. Podotherapeutisch onderzoek
  2. Behandeling
  3. Nazorg en controle

 

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk wordt er een podotherapeutisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van de oorzaak van de klachten. Tijdens dit onderzoek wordt de stand en functie van de voeten, benen en eventueel de rug beoordeeld. Daarnaast wordt het looppatroon geanalyseerd. Hiervoor hebben we zo nodig de beschikking over drukmeetapparatuur.

 

Aan de hand van de verkregen gegevens, wordt door de podotherapeut een behandeling voorgesteld, welke na overleg met u, kan worden gestart.

 

  • Maken van podotherapeutische zolen
  • Maken van orthese
  • Uitvoeren van voetbehandelingen
  • Uitvoeren van wondbehandelingen
  • Toepassen van drukontlastende vilttechnieken
  • Toepassen van (ontlastende) sporttape / medical taping
  • Het geven van adviezen

 

Nazorg en controle

 

Na de behandeling hechten we veel waarde aan het controleren van het resultaat. Over het algemeen zal een controle na 3 maanden plaatsvinden. Daarna stellen we, in overleg met u, de verwijzers (huisarts, fysiotherapeut, pedicure) schriftelijk op de hoogte van de bevindingen voortgekomen uit het onderzoek, de voorgestelde behandeling en het resultaat.