Wat is podotherapie?

Letterlijk betekent het voettherapie

Podotherapie en de podotherapeut

Podotherapie is afgeleid van het Griekse woord podos, wat voet betekent. Letterlijk vertaald betekent podotherapie dus voettherapie. In Nederland is podotherapeut een wettelijk beschermde titel, welke alleen mag worden gevoerd indien men de hbo-bachelor opleiding podotherapie heeft afgerond.

Een podotherapeut is een erkend paramedicus en behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan de enkels, onderbenen, knieën, heupen of rug die voortkomen uit het verkeerd functioneren van de voeten.

Podotherapeutisch onderzoek en behandeling

Een bezoek aan de podotherapeut begint met een gesprek waarin uw klachten, het ontstaan hiervan en het verloop in kaart worden gebracht. Ook uw dagelijkse werkzaamheden, hobby’s, medicijngebruik, operaties en behandelingen elders zullen worden besproken. Aan de hand van dit gesprek zal de podotherapeut een onderzoek starten naar de oorzaak van de klachten.

 

Het lopen bestaat uit een keten van bewegingen. Een afwijkende stand en/of functie van de voet heeft invloed op de stand en beweging van de enkel, knie, heup, bekken en rug. Omgekeerd geldt ook dat een afwijkende stand of functie van de rug of het been, de stand en functie van de voet beïnvloedt. Een podotherapeut kijkt daarom tijdens het onderzoek de gehele keten na.

 

De podotherapeut werkt met de voet in de hand om te voelen waar de pijn zich manifesteert en om te beoordelen om wat voor structuren het gaat. Vervolgens worden de functionele eigenschappen van de voet, knie, heup, bekken en rug bekeken middels een biomechanisch onderzoek. Er wordt zowel zittend als staand getest en de voetstand en houding wordt gemeten en geanalyseerd. Het looppatroon wordt beoordeeld en er wordt zo nodig een drukmeetanalyse uitgevoerd. De voetzool wordt op een spiegel van de onderkant bekeken voor het belastingpatroon en in 3D gescand als een ‘digitaal gipsmodel’ voor de eventueel te vervaardigen zolen.

 

Aan de hand van het onderzoek en de hulpvraag, stelt de podotherapeut een plan van aanpak en behandeling voor. Soms zijn naast de podotherapeutische behandeling bepaalde randvoorwaarden nodig, die de patiënt zelf moet realiseren om tot een goed resultaat te komen. U kunt hierbij denken aan het gebruik van geschikt schoeisel, het nemen van rust of het thuis uitvoeren van oefeningen. Voor een goed slagen van de behandeling is samenwerking tussen patiënt en podotherapeut dus essentieel.

 

De behandelingen van een podotherapeut bestaan uit:

  • Aanmeten en vervaardigen van podotherapeutische zolen
  • Aanmeten en vervaardigen van op maat gemaakte slippers en sandalen met geïntegreerde podotherapeutische zolen
  • Het modelleren en bewerken van siliconen ortheses (beschermend en/of corrigerend teenstukje)
  • Uitvoeren van podo manuele technieken aan voet, enkel en knie
  • Toepassen van voorlopige therapieën: vilttechnieken
  • Toepassen van (medical)taping
  • Schoen- en sokadviezen

 

Het doel van deze behandelingen is het opheffen, verminderen of compenseren van klachten. Ook geeft de podotherapeut (preventieve) adviezen op het gebied van schoeisel, voetverzorging en behandelt patiënten met (ernstige) huid- en nagelaandoeningen, die niet door een (medisch) pedicure behandeld kunnen worden.

 

Een aantal weken na het starten van de therapie volgt een afspraak voor de controle. Er wordt dan gekeken naar het resultaat van de behandeling en er wordt gekeken of er in het dagelijks gebruik nog problemen zijn in bv. het toepassen van de therapie. Als het resultaat achterblijft of als men hinder ondervindt van de hulpmiddelen, kan de podotherapeut tijdens dit bezoek de therapie bijstellen in onze eigen werkplaats.

Samenwerking met andere (para)medici

Een multidisciplinaire samenwerking met de huisarts en sportarts, POH somatiek, fysiotherapeut, manueeltherapeut, bekkenfysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, osteopaat, pedicure of orthopedisch schoenmaker is vaak van groot belang om tot een goed en volledig behandelresultaat te komen. Podotherapie Rotterdam Capelle is werkzaam in verschillende gezondheidscentra en heeft daar goede samenwerkingsverbanden met andere disciplines.

Wilt u een afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak zijn wij alléén telefonisch bereikbaar. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur op het telefoonnummer: 010-455 77 55. Bij uw bezoek dient u naast een geldig identiteitsbewijs een verwijzing van uw behandelend arts mee te nemen. Wanneer u geen verwijzing heeft en u op eigen initiatief komt, vragen wij u bij het eerste bezoek naast het identiteitsbewijs, een ingevuld en ondertekend formulier Directe Toegankelijkheid Podotherapie mee te nemen. Dit geldt ook wanneer u in het verleden bij ons bent geweest en dit meer dan een jaar geleden is.