Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden  Infomedics  / Podotherapie Rotterdam Capelle

De administratieve afhandeling van de nota’s van Podotherapie Rotterdam Capelle is uitbesteed aan Infomedics. Infomedics zal onze nota’s verzenden en zal zich tevens belasten met de inning ervan. Op de nota zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics* van toepassing. De servicedesk van Infomedics is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op het telefoonnummer 036 ‑ 20 31 900 of via het contactformulier op de website www.infomedics.nl.

 

Infomedics declareert de nota rechtstreeks bij uw zorgverzekering. Dit betekent dat u alleen nog maar de nota van Podotherapie Rotterdam Capelle zult ontvangen voor dat deel van de nota waarvoor u geen aanspraak meer kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering.

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics in het kort:

  • De door de zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en ander vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichtingen ten behoeve van de patiënt** zijn direct opeisbaar.
  • Infomedics zal, als dit mogelijk is, uw nota declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de nota betaalt vóór de vervaldatum, zoals vermeld op de nota.
  • Voor het betalen van de nota hanteert Infomedics een standaard betaaltermijn van 30 dagen. U maakt het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk. U vindt dit op de nota in het rechthoekige kader onderaan de rekening.
  • Wanneer Infomedics genoodzaakt is een onbetaald gelaten nota ter incasso uit handen te geven aan derden is Infomedics gerechtigd de te maken gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten bij u in rekening te brengen.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw nota uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

 

* De betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn gedeponeerd in het handelsregister onder nummer 48143.
** Hierin wordt in voorkomende gevallen mede verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt.