COVID-19 update

Corona & Podotherapeutische zorg

Naast spoedzorg en medisch noodzakelijke zorg, is sinds 4 mei de reguliere podotherapeutische zorg weer opgestart. Vanwege de uitbraak van het Corona virus (Covid-19) zijn er bij Podotherapie Rotterdam Capelle passende maatregelen genomen, deze zijn in lijn met de richtlijnen van de overheid, RIVM, GGD en onze eigen beroepsvereniging, de NVvP.

Voorwaarden fysieke behandeling

Daar waar een fysieke behandeling nodig is, is dit mogelijk met in acht name van twee belangrijke overwegingen. De te behandelen patiënt mag geen corona besmettingsgevaar opleveren aan zorgverleners, assistenten of medebezoekers in de wachtkamer. De tweede overweging betreft het terughoudend inplannen van fysieke behandelingen bij patiënten waarbij een corona besmetting een ernstig verloop zou kunnen hebben.

 

Moet u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoorden, dan verzoeken wij u om geen afspraak te maken  of uw afspraak kosteloos te annuleren.
 • Heeft u corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied geweest of (gezins)contacten gehad met een aangetoond corona patiënt?
 • U woont in een instelling of verpleeghuis?
 • Heeft u dysfagie (slikstoornis)?
 • Heeft u symptomen zoals neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen?
 • Heeft u een loopneus, keelpijn, verhoging (tot 38 graden) of koorts (≥38⁰C)?
 • Ervaart u kortademigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, conjunctivitis (blindvliesontsteking oog), een ziek-zijn-gevoel of diarree?
 • Heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze klachten?

 

Bij kwetsbare patiënten zijn wij terughoudend met het inplannen van een fysieke afspraak.
Bespreek uw zorgen met ons als één of meerdere van de onderstaande voorbeelden op u van toepassing is:
 • Leeftijd ≥ 70
 • Functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Ernstige nieraandoeningen (dialyse of niertransplantatie)
 • Verminder weerstand tegen infecties door medicatie of afweerstoornissen
 • Chemotherapie en/of bestraling kankerpatiënten
 • Onbehandelde HIV-infectie of HIV-infectie met een CD4-getal <200/mm3

 

Uw eigen (hygiëne) maatregelen
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • U wordt vriendelijk verzocht bij binnenkomst in het Gezondheidscentrum of het Sport Medisch Centrum een mondkapje te dragen en deze in de wachtkamer op te houden.
 • Probeer in de wachtkamer zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider mee komen.
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
 • Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen minimaal 20 seconden uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol.
 • We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk volgens de aangewezen route.
 • Wij vragen u de adviezen van onze medewerkers op te volgen.

 

Onze (hygiëne) maatregelen
 • Onze praktijk en onze instrumenten worden standaard schoongemaakt en gesteriliseerd conform ziekenhuis standaarden.
 • De behandelaars hebben adequate beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers en handschoenen.
 • Er staat een preventiescherm bij de behandelbank.
 • In de behandelkamer wordt na iedere behandeling de behandelbank, unit en andere contactoppervlakken gedesinfecteerd.